FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lactantius, l. c. f.


Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus (asi 260 - po 317)

- rímsky cirkevný otec, teológ a a spisovateľ z Afriky, žiak Arnobia. Diocletianus ho povolal ako u4iteľa rétoriky do svojho sideln0ho mesta Nikomédie; tu sa stal kresťanom. Neskôr bol vychovávateľom syna Konstantina I. Veľkého.

Lactantiovo dielo 'Divinae institutiones (Božské základy, 7 kníh)' je apológiou a prvým sustavným výkladom krestanskej vierouky v latinčine, umelecky veľmi pôsobivým.