FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kybernetika


kybernetika Kód: 430

- veda o riadení a komunikácii v dynamických systémoch skúmajúca spoločné zákonitosti na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej podstaty, ktorými sú technické zariadenia, živé organizmy i spoločnosť ( L337;149). Kybernetika je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií. Všetky automatické zariadenia na spracpvanie dát sú v tomto zmysle kybernetickými strojmy a samotná informatika je náuka o kybernetických strojoch a metódach ( L426;192).

Predmetom kybernetiky je spracovanie informácií pre potreby riadenia ( L337;7).

Metódami kybernetiky sú systémový prístup a modelovanie pri riešení problémov ( L337;7).

Oblasťami uplatnenia kybernetiky je dianie v ľudskej spoločnosti, ako aj v prírode: pri riešení matematických úloh, hromadné spracovanie údajov, organizácia, riadenie a vyhodnocovanie procesov, napodobňovanie procesov, inžinierske projektovanie, tvorba zložitých a veľkých systémov ( L337;7).

Zakladateľom kybernetiky je americký matematik N. Wiener.

--------------
kybernetika>