FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kvintilión


kvintilión 30
- 10 ; číslo miliónkrát väčšie ako kvadrilión.