FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kvantifikátor


kvantifikátor

- výraz určujúci, akému počtu (kvantite) indivíduí možno pripísať (predikovať) nejakú vlastnosť alebo vzťah. Kvantifikátor je operátor matematickej logiky, ktorý sa uplatňúje na logický výraz a ktorý kvantitatívne charakterizuje oblasť predmetov (alebo oblasť predikátov), na ktoré sa tieto získané výrazy vzťahujú. Najviac sa používa všeobecný kvantifikátor a existenčný kvantifikátor ( L53;257 L715;376).