FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kvalita poznatkov


kvalita poznatkov

- rozsah, detailnosť, neprotirečivosť (konzistentnosť), úplnosť, štruktúrovanosť (začlenenosť) poznatkov. Od kvality poznatkov závisí účinnosť i efektívnosť riešenia problémov ( L539;61).