FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kvalimetria


kvalimetria

- vedný odbor, ktorý zjednocuje a zovšeobecňuje kvantitatívne metódy merania a hodnotenia akosti, ich výsledky využíva na rozhodovanie v oblasti starostlivosti o akosť, pri riadení akosti a pri technickej normalizácii.