FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kuzmány, k.


Kuzmány, Karol (1806 - 1866)

- slovenský spisovateľ, evanjelický cirkevný hodnostár, významný reprezentant literárneho preromantizmu (idylický epos 'Běla' a filozofický román 'Ladislav'). Sústavne sa venoval náboženskej spisbe, autor hymnickej piesne 'Sláva šľachetným' (Kto za pravdu horí). Bol prvým podpredsedom Matice slovenskej.