FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kuschel, k.-j. - zoznam diel


Kuschel, K.-J. - zoznam diel

Geboren vor aller Zeit? Der Streit um Christi Ursprung (Zrodený pred všetkými vekmi? Diskusia o Kristovom pôvode), 1990

Der Streit um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt - und was sie eint (Spor o Abrahama. Čo rozdeluje a čo spája židov, kresťanov a moslivov), 1994

(usporiadal) Teologie 20. století. Antologie, 1995
L1312