FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kurzor


kurzor (lat.)

- indikátor polohy (šípka, blikajúci podčiarnik) na obrazovke monitora ukazujúci miesto, na ktorom bude vykonaná vyžadovaná manipulácia, napríklad vypísaný text ( L715;374).