FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kurikulum


kurikulum

- 1. vzdelávací program, projekt, plán; 2. priebeh študia a jeho obsah; 3. obsah všetkej skúsenosti, ktorú žiaci nadobúdajú v škole a v činnostiach týkajúcich sa školy, jej plánovanie a hodnotenie.

Kurikulum existuje v rovine a) zamýšľanej, plánovanej, b) realizovanej v školskom prostredí, c) osvojené žiakmi.

Rozlišuje sa kurikulum formálne, kurikulum neformálne a kurikulum skryté ( L1039;106).