FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Küng, h.


Küng, Hans (1928 Sursee (Švajčiarsko) - ) Kód: 199

- švajčiarsky teológ. V rokoch 1948 až 1955 študoval filozofiu a teológiu na pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. V roku 1954 bol vysvetený a v r. 1955 študoval na Sorbonne a na Katolíckom inštitúte v Paríži. R. 1957 získal doktorát teológie. V rokoch 1957až 1959 pôsobil ako kňaz v Hofkirche v Luzerne. R. 1960 bol menovaný za riadneho profesora fundamentálnej teológie na univerzite v Tübingen. R. 1962 ho pápež Ján XXIII. menoval za oficiálneho teologického poradcu II. Vatikánskeho koncilu. Od 1963 je profesorom dogmatickej a ekumenickej teológie a riaditeľom Inštitútu pre ekumenický výskum na univerzite v Tübingen.

-----------
Küng, H.>