FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kulturológia - korene kulturológie


kulturológia - korene kulturológie

Korene kulturológie možno vidieť tak v pokusoch niektorých sociológov (P. Sorokin a i.) koncipovať sociológiu ako vedu o sociokultúrnych javoch, ako aj v prácach kultúrnych antropológov, ktorí ašpirovali na výskum kultúry ako relativne autonómnej vrstvy reality - javu "sui generis" ( A. L. Kroeber, L. A. White a i.) ( L526;22).