FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kultúrnos» človeka (psychológia sociálna)


kultúrnos» človeka ( psychológia sociálna)

- spočíva v harmonickom osvojovaní si vlastností a poznatkov a v rozvoji vlastných schopností ( L220;53).