FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra únětická


kultúra únětická

- kultura staršej bronzovej doby ( 19. stor. pr. n. l. - 16. stor. pr. n. l.) rozšírená v Harzi a v Magdeburgu v Nemecku, Čechách, na Morave, na Považí na Slovensku, v Dolnom Rakúsku, Hornej a Dolnej Lužici, Sliezku a Veľkopoľsku. Pomenovaná podľa lokality Únětice severozápadne od Prahy, kde Č. Rýzner koncom 19. stor. preskúmal 31 kostrových hrobov ( L715;755 L373;930).