FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra renesančná


kultúra renesančná

- etapa ktorou začína novoveká kultúra; zahrnuje renesančné umenie, renesančnú filozofiu, ... Rozhodujúcou tendenciou renesančnej kultúry je prechod od teocentrického k antropocentrickému chápaniu sveta.

V prvom ranom období, t. j. v 14. stor.- 15. stor. má renesančná kultúra predovšetkým humanistický ráz a sústreďuje sa hlavne do talianskeho prostredia, v 16. stor. a v značnej časti 17. stor. ju charakterizuje najmä rozvoj prírodnych vied. Renesančný humanizmus v tomto období prechádza do dalších európskych krajín ( L550;10,14).

Osobitosť renesančnej kultúry spočíva v tom, že sa charakterizuje ako kultúra humanistická, čím sa myslí jej celkové zameranie, jej vlastný svetonázor orientovaný na problémy slobodného a všestranného rozvoja osobnosti. Tak 3iroko chápaný humanizmus je ideovým jadrom temer celej ľudskej civilizácie. Renesancia však do takto chápaného humanizmu prináša racionálny základ a jeho vedomé utvrdenie prostrednictvom svetského vzdelania, vedy a umenia ( L1001;74-75).

---------------------
kultúra renesančná>