FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra postmoderná


kultúra postmoderná

- nový spôsob artikulácie pohybu a prebývania prinajmenšom euroamerického človeka vo svete, identifikovaný zvláštnym vzťahom voči modernej kultúre. Postmoderná kultúra prichádza s novým spôsobom zvýznamňovania sveta, ktorý sa prejavil zreteľne najprv v umení, neskôr aj vo vedení a náboženstve. Je to kultúra geneticky spojená s pozíciami kontrakultúry a subkultúr 50. a 60. rokov 20. stor., ktoré sa časom zmenili na dominantné orientačné body. Post- moderná kultúra je určená silným pritakávaním komunikatívnemu pluralizmu kultúr a dištanciou voči moderne, bez toho, že by modernu celkom vylučovala z hry. Snáď najnápadnejšou črtou postmoderného spôsobu zvýznamňovania sveta je zmysel a cit pre rozdiely, najmä v porovnaní so zmyslom modernizmu pre jednotné a identické.

Postmoderná kultura je ne-auratická (nevytvára okolo seba auru jedinečnosti a neopakovateľnosti, ktorá by ju odlišovala od všednosti každodenného sociálneho života). Neoddeľuje sa od bežnej sociálnej sféry, miznú rozdiely medzi vyššou a populárnou kultúrou, medzi profesionálnou a populárnou kritikou, medzi autorom a príjemcom, autorom a dielom. To má za následok tvrdú diskvalifikáciu avantgardy v postmodernej kultúre, pretože funkciu "avantgardy" plní celá postmoderna ( L175;45, 46, 47).

----------------------
kultúra postmoderná>