FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra popolnicových polí


kultúra popolnicových polí

- kultúra mladšej bronzovej doby vyčlenená na základe príbuznosti prejavov v pohrabnom ríte, ktorý spočíval v žiarovom spôsobe pochovávania, známom v staršej bronzovej dobe v niektorých kultúrnych oblastiach (najmä na strednom a dolnom Dunaji) a ktorý sa teraz postupne rozširoval na ďalšie územia. Od začiatku mladšej doby bronzovej až po neskorú bronzovú dobu ( 13. st. pr. n. l. - 8. st. pr. n. l.) sa stal na rozsiahlom území všeobecným prejavom popolnicového i bezpopolnicového pochovávania od Britských ostrovov až po Balkán a na druhej strane po Pyrenejský polostrov.

Rzolišuje sa niekoľko okruhov:

- okruh lužickej kultúry

- juhonemecké popolnicové polia

- stredodunajské popolnicové polia
kultúra velatická
kultúra podolská
kultúra čačianska
kultúra chotínska

V období popolnicových polí nastali významné zmeny v hospodárskej, politickej a sociálnej oblasti, sprevádzané prudkým vzrastom počtu obyvatelstva. Rozvoj remesiel (metalurgia bronzu) a obchodu podporoval rast sociálnej diferenciácie, "politickú" a vojenskú nadvládu kmeňových náčelníkov a vojenských vodcov, ktorých vonkajším prejavom sily a nadvlády sú bohato vybavené hroby - mohyly - stojace v protiklade k nenáročným plochýb hrobom prostého ľudu.