FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra oldowanská


kultúra oldowanská

- olduvaiská kultúra - jedna z najstarších známych kamenných kultúr z Olduvai, primitívne, ale už nesporne v y r á b a n é kamenné nástroje: najjednoduchšie kamenné sekáče, ktoré boli vyrobené tak, že kameň vhodného tvaru, obvykle okružliak, bol upravený do ostria len niekoľkými údermi iným kameňom ( L160;215-216).