FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra masová (eco, u.)


kultúra masová ( Eco, U.)

- antikultúra. Vzniká v dobe, keď účasť más na živote pospolitosti sa stáva stále zrejmejším javom historického kontextu, preto nie ej prechodnou a obmedzenou úchylkou, ale stáva sa dokladom neodčiniteľného úpadku, o ktorom kulturne založený človek (pozostatok prehistórie, tvor na vyhynutie) nemôže podať svedectvo ináč ako v polohe úplnej skepsy a apokalypsy ( L1056;8).