FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra (herder, j. g.)


kultúra ( Herder, J. G.)

- rozvíjanie, vyjavovanie sa schopností µudského umu, kultivovanie ducha. Kultúra je podmienka dosiahnutia ą»astia. Kultúrou (kultivovaním) ako nástrojom prispôsobovania, ktorého mechanizmom je tradícia (ustálenie vzorov správania a činnosti) ako podstata µudstva, človek v priebehu existenčného zápasu nahrádza svoje fyzické nedostatky.

Kultúra je historická forma prejavu národov a spoločenstiev ( L220;19 L1196;353).