FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kroeber, a. l.


Kroeber, Alfred Louis (1876 - 1960)

americký antropológ, žiak F. Boasa, rozvinul tézy difuzionizmu a konfiguralizmu, stal sa vedúcim predstaviteľom americkej antropológie v 1. polovine 20. storočia. Terénne výskumy uskutočňoval u pacifických Indiánov v USA. Pôsobil od roku 1916 ako profesor kultúrnej antropológie na Kalifornskej univerzite. Jeho zásluhou vyšlo najväčšie kompendium modernej antropológie: "Anthropology Today" (1955), zhromažďujúce štúdie päťdesiatich popredných svetových bádateľov v antropológii ( L217;198).