FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kríza kapitalizmu všeobecná


kríza kapitalizmu všeobecná

- podľa marxizmu proces rozkladu svetovej kapitalistickej sústavy, týkajúci sa ekonomiky, politiky a ideológie. Teóriu všeobecnej krízy kapitalizmu vypracoval Lenin v suvislosti so svojím učením o imperializme ako poslednom štádiu kapitalizmu ( L53;556).