FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kriza (filozofia 18. stor.)


kríza ( filozofia 18. stor.)

- narušenie rovnováhy medzi pokrokovosťou novoveku a zotrvačnosťou zastaraných inštitúcií; kríza je choroba zastaranosti, prežitosť starých inštitúcií (štátu, cirkvi), množenie sa príznakov ich úpadku ( L574;165).