FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kritiku poznania


kritika poznania

- fundamentálna disciplína filozofickej teórie poznania, ktorá

a) skúma a preveruje:
- podmienky možnosti poznania,
- samotnú existenciu poznania, vrátane jeho základnej pravdivosti
a istoty,
- možnosť poznania poznania, teda samotnú legitimnosť filozofickej teórie poznania,
- možnosť uplatnenia kritiky poznania, t. j. samotnú legitimnosť
kritiky poznania;
b) problematizuje nastolené problémy do takej miery, že dospieva
do štádia pochybovania o nich;
c) prekonáva pochybovanie na základe sústavy argumentov a dospieva
k istotám ( L438;197).