FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kritérium pravdivosti


kritérium pravdivosti = kritérium pravdy
kritérium pravdivosti (FT)

- meradlo, ktoré umožňuje rozoznať pravdivé od nepravdivého, napríklad pravdivé súdy od nepravdivých.

Otázka, či je súd pravdivý alebo nepravdivý, sa rozhoduje prostredníctvom odôvodnenia stavom veci. Spôsob tohto odôvodnenia je rôzny podľa oblasti predmetu. Stanoviť jeho podmienky je vecou jednotlivých vied a ich ucenia o metóde. Za predpokladsu tychto zvláštnych a obsahovych kritérií pravdy sa však v teórii poznania musíme pýtať aj na všeobecné a posledné kritériá pravdy. Nejde pritom už o to, ktorými stavmi veci sa súd odôvodňuje, lež ako musí byť tento stav veci daný nositeľovi poznania, aby on mohol rozlišovať pravdivé súdy od nepravdivých, a tak mohol súdiť s istotou. Všeobecné kritérium pravdy môže viesť k istote len v konkretizovaní zvlástneho kritéria pravdy. Keďže súd je pravdivý len vtedy, keď sa zhoduje so stavom veci, na ktorý sa vzťahuje, a kedže istota o tom je možná len vtedy, keď súdiacemu vychádza najavo sám stav veci, je všeobecným kritériom pravdy evidencia. Kritéria pravdy, ktoré sú udané ináč, štroskotávajú napospol v tom, že buď nie sú všeobecné, alebo ako subjektivne určenia neposkytujú záruku pravdy ( L749;208-209).

------------------------
kritérium pravdivosti>