FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kriminalita


kriminalita (z lat. crimen = zločin)

- zločinnosť, spoločenský jav, ktorým sa rozumie súhrn trestnej činnosti v určitej oblasti za určité obdobie. Kriminalita je súhrn trestných činov, ktoré spáchali, či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti trestnoprávne zodpovední jedinci na istom mieste a za isté obdobie (v štáte spravidla za rok) ( L1032;39 ( L42;576).

--------------
kriminalita>