FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Krijá joga (joga)


krijá joga ( joga)

- prípravné štádium ako celok, ktorý zahrnuje celkovú readaptáciu tela a mysle, takže sa mimoriadne rozšíria hranice ich adaptability a vzrastie prah reaktivity. Podstatná súčasť jogovej terapie.

V krijá joge sa venuje pozornosť vplyvom vonkajšieho i vnutorného prostredia na telesné a duševné pochody. Cieľom je vypestovať značnú imunitu, schopnosť klásť účinný odpor rôznym vonkajším i vnutorným škodlivým vplyvom na telo a na myseľ. Takéto posilnenie tela a mysle sa považuje za nevyhnutné, aby sa dalo dosiahnuť vyvážené správanie a pevná osobnosť, čo je cieľom každej skutočnej jogy.

V krijá joge ide o pozdvihnutie urovne zdravia a pohody na najvyšší možný stupeň. K tomu slúžia určité zásady, ktoré sa týkajú stravovania, bývania a vedomého pestovania prospešného a zdravého pozitivneho postoja k sociálnemu a individuálnemu prostrediu. Hlavným cieľom je vutvorenie vhodnej atmosféry pre výcvik vyššej jogy.

V prípade, že telo a mysel sú zanesené odpadovými produktami, odporúčajú sa navyše určité očistné procedúry zvané krijá (272). Toto všetko ma za cieľ uviesť do rovnováhy nielen všetky telesné orgány, ale aj telo a myseľ navzájom. Každý výcvik krijá jogy vyžaduje od človeka taký spôsob života, ktorý vedie k určitému usporiadaniu jeho psychosomatickej osobnosti. Vedie k schopnosti odolávať veľkému množstvu zmien prostredia bez toho, že by dochádzalo k poruchám v systéme reakcií. Dosahujeme to zmenami adaptability tkanív, ktoré tvoria rpzne systémy a orgány, takže pri traume nedochádza tak ľahko k funkčným poruchám alebo patologickým zmenám.

Veľký význam pri dosahovaní vyššie naznačených účinkov majú autonómne a proprioceptivne neuromuskulárne reakcie, ako aj určité zmeny v sekrécii endokrinných žliaz. Dôraz sa kladie na úpravu stravy, dýchanie a pestovanie pozitívnych postojov. Hlavným cieľom sú pozitívne zmeny v metabolizme tela ako celku. Tieto metabolické zmeny v telesných tekutinách pôsobia na rôzne systémy (žlazový, obehový, nervový, vylučovací atď.) a vedú k úplnej zmene celej osobnosti ešte skôr, než prejde k vyšším praktikám jogy ( L1294;10-12).