FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kresťanstvo (reformácia)


kresťanstvo ( reformácia)

"Reformácia, chcejúc očistiť kresťanstvo, očisťovala ho hlavne
taktiež od scholastiky, ktorej sa vyčítalo, že vmiesila do teológie
príliš mnoho filozofie pohanskej." ( L70;663)