FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kresťanstvo rané


kresťanstvo rané

- obdobie vývinu kresťanstva, pre ktoré sú charakteristické spisy apoštolov Pavla a Jána:

Pavol sa otvára pohanskému mysleniu, aby sa vzápätí pred ním uzavrel. Kladie do priameho protikladu múdrosť filozofov Múdrosť Božiu. Takéto prirovnanie musí dopadnúť v neprospech pohanských učiteľov.

Naopak, Ján nezaujato preberá z antiky známe učenie o logu: plodným spôsobom spracúva učenie novoplatonikov, stoikov, ale aj helenistického židovstva. Kristus ako Syn Boží je zároveň aj Logos, t. j. Slovo Božie.

Tieto dva postoje sú akoby prototypmi dvojakej tradície, ktorú reprezentuje na jednej strane Tertullianus a na druhej strane Origenes ( L623; 40).