FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kreativita (piaget, j.)


kreativita ( Piaget, J.)

Podľa Piageta "naozaj kreatívne myslí iba dieťa". Piaget na základe svojich výskumov dospel k presvedčeniu, že deti disponujú takou možnosťou kreativity, ktorú im dospelí môžu iba závidieť (cf. L225;610).