FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kreativita (mednick, s. a.)


kreativita (Mednick, S. A.)

- spojenie asociatívnych elementov do nových kombinácií, ktoré vyhovujú
nejakým špecifickým potrebám alebo sú nejako užitočné. Čím sú elementy novej kombinácie navzájom viacej vzdialené, tým je proces alebo riešenie tvorivejšie ( L19;36).