FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Krása (tomáš akvinský)


krása ( Tomáš Akvinský)

- vlastnosť vecí, ktoré sa nám páčia, keď sa na ne dívame: krásne je to, čo sa páči v pohľade (quae visa placent), čiže v zážitku videnia; krásu tvorí hlavne úplnosť čiže dokonalosť (integritas sive perfectio), úmernosť čiže súlad, proporcia, harmónia (proportio sive consonantia) a jas, žiara (claritas).