FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kráľovstvo božie (sz)


kráľovstvo božie ( SZ)

- Stará zmluva začína uvádzať Jahveho ako kráľa Izraela (2) po dobytí Kanaánu a usídlení sa; po vzniku monarchie sa izraelské kráľovstvo stotožňuje s kráľovstvom božím. Kráľ získava Jahveho kráľovstvo (2Kron 13,8), preto musí dodržiavať jeho zákony a dbať o to, aby ich uznával aj ľud. Po páde tohto kráľovstva, v babylonskom zajatí sa utvára obraz takého kráľovstva božieho, ktroré sa raz, v ďalekej budúcnosti, rozšíri až po hranice zeme, no ktorého centrom bude Jeruzalem, kam budú zovšadiaľ prichádzať ľudia, aby sa klaňali Jahvemu, kráľovi. Stvoriteľom nastávajúceho kráľovstva božieho bude Mesiáš ( L50;107).