FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kráľovstvo božie (nz)


kráľovstvo božie ( NZ)

- či kráľovstvo nebeské (v súlade s rabinistickým úsilím NZ obchádza meno božie) sa priblížilo vystúpením Jána Krstiteľa ( Mt 3,2) a nastalo príchodom Ježiša Krista (Mt 12,28), je medzi ľuďmi (Lk 17,21), naplní sa však až na poslednom súde, na konci sveta (Mt 25,34). Treba sa preto modliť za jeho prichod (Mt 6,10). Vyvolencami kráľovstva božieho sú Židia, ktorí však stratili naň výhradné právo (Mt 21,43), preto sa kráľovstvo božie rozširuje na všetky národy (Mt 28,19). Tajomstvo kráľovstva božieho odhalí Ježiš iba pred svojimi učeníkmi (Mk 4,11), inde o ňom hovorí zvyčajne v podobenstvách. Kráľovstvo božie patrí predovšetkým chudobným (Mt 5,3), bohatí sa na ňom len ťažko môžu podieľať (Mt 19,23; Mk 10,25), patrí deťom a tým, čo sú podobní deťom (Mt 19,14; 18,3). Kto chce vstúpiť do kráľovstva nbožieho, ktorého kľúče dostal Peter (Mt 16,19), musí sa najprv znovuzrodiť (J 3,3) a splniť božiu vôľu (Mt 7,21) ( L50;107).