FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kráµ, j.


Kráµ, Janko (1822 - 1876)

- slovenský básnik, predstaviteµ romanizmu. Jeho lyrika vyjadruje ideály národnej slobody a sociálnej spravodlivosti; je inąpirovaná poetikou a obraznos»ou µudovej piesne.

V cykle básni "Dráma sveta" zobrazuje Janko Kráµ vývin µudstva.