FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kozmopolitizmus


kozmopolitizmus

- svetoobčianstvo; podceňovanie národnostných rozdielov a národnej kultúry, ako aj zásady štátnej suverenity a nahradzovanie ich nadnárodnými alebo nadštátnymi záujmami a hodnotami. V novoveku je reflexom utvárania sa svetového trhu.