FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kozmológia tálesova-e


kozmológia Tálesova-E

E1.
"Iní sa domnievali, že zem spočíva na vode. Toto učenie sme prevzali ako najstaršie, ktoré vraj zastával Táles Milétsky, domnievajúc sa, že zem, keďže je schopná plávať, ostáva na povrchu vody ako drevo alebo niečo takého druhu. 11 A 14 (z Aristotela)" ( L24;50) E2.
"Väčšina tých, čo sa prví zaoberali filozofiou, si myslela, že počiatky vecí sú iba v podobe hmoty. Lebo to, z čoho sú všetky veci a z čoho ako z prvého vznikajú a do čoho ako posledného zanikajú, pričom podstata ostáva a menia sa len jej stavy, vyhlasujú za prvok a počiatok (arché) vecí, a to, že nič nevzniká, ani nič nezaniká, veria preto, lebo sú tej mienky, že sa takáto podstata (fysis) vždy zachováva ... Teda musí byť určitá podstata, buď jediná, alebo viaceré, z ktorych všetko ostatné vzniká, zatiaľ čo ona sama ostáva zachovaná. Pravda, pokiaľ ide o počet a druh takého počiatku, nie sú všetci rovnakej mienky, Táles však, pôvodca takejto filozofie, hovorí, že je to voda (preto tiež hlásal, že zem spočíva na vode). Možno čerpal túto domnienku z pozorovania, že potrava všetkých vecí je vlhká a že z vlhka vzniká a ním sa živí aj samo teplo (to však, z čoho všetko vzniká, je počiatkom všetkého); túto domnienku mal teda z tohto i z toho, že semená všetkých vecí majú vlhkú podstatu.
11 A 12 (z Aristotela)" ( L24;50) E3.
"Táles tvrdí, že zem je nesená vodou. Pohybuje sa vraj ako čln a pohyblivosťou vody sa potom otriasa, a vtedy ľudia hovoria, že je zemetrasenie.
11 a 15 (zo Senecu)" ( L24;50)