FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kozmogónia grécka


kozmogónia grécka

- mala mnoho verzií, pričom všeobecne bola dlho rozšírená viera, že existujúce usporiadanie sveta nie je večné, ale že kedysi vzniklo. Tento názor Gréci zdieľali vedno s inými spoločnosťami na nižšom stupni vývoja. V najstarších gréckych kozmogóniách sa zachovali jednak vlastné kmeňové tradicie, jednak do nich preniklo mnoho prvkov z kozmogónií Predného východu. Najstaršiu, ešte celkom mytologickú kozmogóniu, obsahuje Hesiodova Teogónia.

--------------------
kozmogónia grécka>