FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Korporácia


korporácia

- 1. stredoveká stavovsko-cechová organizácia remeselníkov a obchodníkov 2. druh podnikateľskej (účastinnej) spoločnosti podľa amerického práva a anglického práva, ktorá je právnickou osobou a členovia ktorej sú právnymi subjektami, rozdielnymi od spoločnosti samej; na konci názvu firmy sa uvádza skrátene (Corp.). Korporácia je typickou inštitúciou uplatňovania systému účastí v kapitalistickom podnikaní v USA i vo Veľkej Británii ( L421;289, 74).