FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kooperácia práce


kooperácia práce

- forma zospoločenštenia práce, pri ktorej sa viacero osôb alebo podnikov plánovite a spoločne zúčastňuje na tom istom pracovnom procese alebo na rôznych, ale navzájom súvisiacich pracovných procesoch; znásobuje spoločenskú produktivitu práce tým, že úhrnná produktivna sila kooperovanej práce je väčšia ako súčet individuálnych produktívnych síl práce jednoltivých pracovníkov alebo podnikov; na jednej strane umožňuje vykonávať aj také práce, ktoré by jednotlivec buď vôbec nemohol vykonať,alebo aspoá nie v potrebnom case, na druhej strane umožňuje, aby si ľudia prácu medzi sebou čo najvýhodnejšie rozdelili na zabezpečenia krytia rôznorodých potrieb spoločnosti ( L421;288).