FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kontrola sociálna


kontrola sociálna

- mechanizmy zabezpečujúce poriadok a stabilitu spoločnosti. Sociálna kontrola je stredobodom pozornosti sociológie.