FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kontrola a riadenie kvality


kontrola a riadenie kvality = CAQ = computer-aided quality

- súčasť CAE, strojová skúška kvality hotového produktu (porovnanie želaných a skutočných rozmerov, analýza rozdielov ( L426;248).