FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kontrakultúra


kontrakultúra

- protest proti súčasnej kultúre vyjadrovaný mládežou 60. a 70. rokov 20. stor. na Západe: otvorené odmietanie sociálnych hodnôt, morálnych noriem, mravných ideálov konzumnej spoločnosti, štandardu a stereotypov masovej kultúry, spôsobu života, ktorého základom je honor, spoločenská prestíž a materiálny blahobyt.