FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kontinuita


kontinuita

- stálosť, nepretržitosť, nepretržitá súvislosť, prechádzanie jedného do druhého. Kontinuita je dôležitou súčasťou predmetu skúmania vo filozofii dejín. Pojem kontinuity je dôležitou kategóriou filozofie dejín.

Veľmi dôležité je odlišovať kontinutitu a výsledok jej vedeckej reflexie v ľudskom vedomí: z neexistencie informácií o niektorých úsekoch vývoja nemožno brevi manu usudzovať, že kontinuita v skutočnosti neexistuje.

-------------
kontinuita>