FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kontemplácia (benjamin, w.)


kontemplácia ( Benjamin, W.)

- ustavične nové naberanie dychu myslenia, ktoré sa sustreďuje na jediný predmet, avšak zastavuje sa, aby stupňovite rozjímalo o jeho rôznych významoch; tým sa mu dostáva neustále nových podnetov pre ďalšie začínanie, ako aj ospravedlnenia pre túto kmitavú rytmiku ( L1310;238).