FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konštitucionalizmus


konštitucionalizmus

- úprava moci a jej výkonu právnym aktom. Základnou ideou konštitucionalizmu je vytvorenie ústavy ako zákona stojaceho nad právnym poriadkom, nad štátom a štátnymi orgánmi, a teda nad verejnou mocou ( L669;77). Pojem konštitucionalizmu je jedným zo základných pojmov štátoprávnej teórie.