FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konštitúcia


konštitúcia

- zostavenie, ustanovenie, ústava ( ústava štátu), zriadenie; zloženie, stavba, usporiadanie.

Pri skúmaní pojmu konštitúcie alebo predstáv o nej si treba uvedomiť, v rámci akej oblasti kultúry, v rámci akej vedeckej disciplíny alebo filozofického smeru či učenia boli tieto pojmy alebo predstavy vytvorené.

--------------
konštitúcia>