FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Konkordát


Dohoda medzi cirkvou a ?tátom o úprave vzájomných vz?ahov.