FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konkordancia (geológia)


konkordancia ( geológia)

- súhlasný pomer v smere i sklone dvoch vekovo rôznych súvrství ležiacich nad sebou; súhlasné uloženie.