FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konkordancia (biblistika)


konkordancia ( biblistika)

- usporiadanie mien a slov vyskytujúcich sa v Biblii podľa abecedy (verbálna konkoradancia) alebo podla tematických okruhov (reálna konkordancia). Spracúvajú sa konkordancie z hebrejského a gréckeho textu Starej zmluvy, z gréckeho textu Novej zmluvy a z latinského textu Vulgaty. Prvú konkordanciu zostavil v 13. stor. dominikánsky mních Hugo a St. Caro na podklade Vulgaty, prvú hebrejskú konkordanciu zostavil v 15. stor. rabín Isaac Nathan ( L50;106).